במשרד סער & סורי פתרונות מיסוי  אנחנו מלווים את הלקוחות שלנו בתהליך הכנת דוח אישי למס הכנסה הכולל הכנסות מחו"ל.

הכנסות מחו"ל יכולות להיות מריבית, מדיבידנד, מרווחי הון ומנדל"ן.

בישראל קיימת חובת דיווח ותשלום מס בגין הכנסות שהופקו מחו"ל. לכן, אם היו לך הכנסות מחו"ל,  חלה עליך חובה להגיש דוח אישי למס הכנסה שיכלול את מלוא ההכנסות שהופקו מחוץ לישראל.

חשוב להדגיש: גם מי שאינו מחזיק תיק פעיל במס הכנסה מחויב לדווח על הכנסה מחו"ל.

מי שאינו מדווח על הכנסות מחו"ל נחשב כמעלים הכנסות ועלול להיחשף לתביעה פלילית מטעם רשות המיסים והרשות להלבנת הון בישראל.

הכנת דוח אישי למס הכנסה עם הכנסות מחו"ל היא משימה מורכת המצריכה ידע רב.
מיטב המומחים במשרדנו יכוונו אותך ויספקו את הייעוץ המתאים ביותר עבורך.