כחלק משירותי משרד סער את סורי פתרונות מיסוי, אנחנו מלווים את הלקוחות שלנו בכל צורכי הנהלת החשבונות, בהתאם לצורת התאגדותם – הנהלת חשבונות לעצמאים, הנהלת חשבונות חברות. במקביל, אנו מספקים גם שירות הנהלת חשבונות באנגלית.

הנהלת החשבונות היא לב העסק ובאמצעותה ניתן לבדוק את תוצאות הפעילות העסקית – כלומר, ניתן לדעת האם העסק רווחי או לא בכל רגע נתון.

משרדנו מציע שירותי הנהלת חשבונות לכל סוגי העסקים: קטנים, בינוניים וגדולים – בכל ענפי המשק.  בעלי מקצועות חופשיים  ונותני שירותים רבים ומגוונים בוחרים להשתמש בשירותינו שנה אחר שנה.

הליווי האישי שאנו מציעים במשרדנו סולל ביעילות את הדרך הבטוחה ביותר להגשת דוחות תקופתיים ושנתיים העומדים בהנחיות הרשויות בזמן הקצר ביותר.

צוות המחלקה מונה מנהלות חשבונות מנוסות בעלות ידע עשיר וניסיון רב,  והן מלוות במקצועיות כל לקוח תוך תשומת לב אישית.

שירותי משרדנו בתחום הנהלת חשבונות כוללים:

  • קליטת פעולות.
  • הפקת דוחות תקופתיים ורבעוניים.
  • התאמות בנקים, לקוחות וספקים.
  • דיווחים שוטפים לרשויות המס.
  • הנהלת חשבונות בשפה האנגלית המותאמת לחברות זרות וכן לחברות ישראליות בעלות משקיעים זרים.
  • הפקת תלושי שכר וייעוץ בנושא שכר.

הנהלת חשבונות – איך זה עובד?

תחום הנהלת חשבונות עוסק ברישום ובתיעוד כל הפעולות הפיננסיות בעסק.

הפעולות הפיננסיות בכל עסק כוללות הכנסות, הוצאות, תשלומים לספקים, גבייה מלקוחות, פעולות בנקאיות שונות ועוד.

בהנהלת חשבונות קיימות שתי שיטות רישום:

  1. הנהלת חשבונות חד צידית: שיטת הנהלת חשבונות המתאימה לעסקים קטנים, לעצמאים שהנם עוסקים מורשים או עוסקים פטורים. בשיטה זו, נרשמות פעולות הכנסות והוצאות בלבד. הנהלת חשבונות חד צידית מאפשרת להפיק דוח רווח והפסד בלבד.
  2. הנהלת חשבונות כפולה: שיטת הנהלת חשבונות כפולה מותאמת לחברות בע"מ ולעצמאים המחויבים בניהול מערכת הנהלת חשבונות כפולה בהתאם להוראות ניהול ספרים. להבדיל משיטת הנהלת חשבונות חד צידית, בשיטה זו הרישום כולל פעולות בגין הכנסות, הוצאות, ובנוסף גם פעולות גבייה מלקוחות, תשלומים לספקים, הפקדות ומשיכות מבנקים – דבר המאפשר ביצוע בקרה והתאמות לכל הפעולות העסקיות.
    הנהלת חשבונות כפולה, נותנת למעשה, מעין מעגל סגור ומסייעת למנוע טעויות. מתוך הנהלת החשבונות בשיטה הכפולה, ניתן להפיק דוח רווח והפסד המשקף את התוצאות העסקיות לתקופה מסוימת, וכן מאזן ליום מסוים אשר משקף את יתרות הנכסים וההתחייבויות לאותו יום.