במסגרת שירותי משרד סער & סורי פתרונות מיסוי, המספק פתרונות מיסוי מלאים ומקיפים לעסקים ולחברות, אנחנו מלווים את הלקוחות שלנו בתהליך הכנת הצהרת הון למס הכנסה והגשתה.

סעיף 135(1) לפקודת מס הכנסה מחייב כל אדם החייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה להגיש הצהרת הון במידה ונדרש לכך על ידי מס הכנסה.
את הצהרת ההון יש להגיש תוך 120 יום מדרישת פקיד השומה. איחור בהגשת הצהרת הון גוררת קנס בגין כל חודש פיגור ומהווה בנוסף עבירה פלילית.

הצהרת הון מוגשת למס הכנסה בפעם הראשונה עם פתיחת התיק במס הכנסה, ולאחר מכן כל מספר שנים (בדרך כלל 3-5).

מטרת ההצהרה להציג תמונת מצב נוכחית ליום 31.12 (סוף שנת המס) של כל הנכסים וההתחייבויות העסקיים והפרטיים, כולל אלה השייכים לבן/בת הזוג וילדים עד גיל 18. באמצעות השוואה בין שתי הצהרות הון עוקבות, רשויות המס עוקבות אחר הגידול בנכסים ומשווה אותו לרמת ההכנסות שדווחו על פני השנים.

הצהרת הון ראשונה
הצהרת ההון הראשונה היא משמעותית מאוד, שכן מצהירים בה על כלל הנכסים (רכוש) וההתחייבויות הקיימים בתחילת הפעילות העסקית. מכאן ואילך היא מהווה בסיס להצהרות ההון המוגשות בהמשך.

הצהרות הון עתידיות
ייתכן כי תידרשו להגיש הצהרות הון נוספות. מהצהרת ההון השנייה ואילך, בודקים במס הכנסה האם ההכנסות שדווחו באופן שוטף במהלך השנים תואמות לנכסים שנצברו ומדווחים בהצהרת ההון הנוכחית.

במקרה של הפרשים שאין להם הסברים, נדרש המצהיר לספק כאלו, והוא חשוף לטענה כי קיימות הכנסות שלא דווחו ולפיכך בתשלום מס בגינן, תוך הטלת סנקציות כספיות ופסילת ספרי העסק.

איך זה עובד
יש למלא טופס 1219 (הצהרת הון) ולצרף לכל נתון המדווח בהצהרת ההון אסמכתא, כולל: דפי בנק, יתרות הלוואות, נסחי טאבו, רישיונות רכב וכל מסמך אחר שיכול לאמת את הפרטים שדווחו בהצהרת ההון.
בעת ביצוע הצהרת הון, אנו מוודאים שכל המידע מדויק, מחשבים נתונים ומשלבים הכנסות שדווחו במהלך השנים תוך כדי השוואה להצהרות הון קודמות.