במסגרת מחלקת ייעוץ המס של משרד סער & סורי פתרונות מיסוי לעסקים ולחברות, אנחנו מלווים את הלקוחות שלנו גם בסוגיות של מיסוי נאמנויות.

הניסיון והידע שצברנו בתחום הנאמנויות מאפשר לנו ללוות את הנאמן, את היוצר ואת הנהנה בכל הנדרש בתהליך הבירור של חבות המס – כולל הבדיקה האם קיימת חובת דיווח –ולספק ייעוץ מקצועי המותאם לכל מקרה.

משמעות סיווג של נאמנות

ייחודו של מוסד הנאמנות טמון בכך שהוא מפריד בין הבעלות הפורמלית בנכס ובין ההנאה הכלכלית המופקת ממנו. הפרדה זו מעוררת שאלות מיסוי לא פשוטות, שהופכות למהותיות ביותר כאשר ההפרדה זו משתרעת על פני שתי מדינות או יותר. מסיבה זו, סוגיית מיסוי הנאמנות הנה אחת מסוגיות היסוד בתחום המיסוי הבינלאומי.

סיווג נכון של הנאמנות משפיע בצורה מכרעת על חובת הדיווח ועל חבות המס.
זהו אחד הנושאים המורכבים ביותר בתחום המיסוי הבינלאומי, ולכן חיוני להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס בעלי מומחיות מיוחדת בתחום והיכרות יסודית עם הוראות המיסוי – הן לטובת תכנון מראש של הנאמנות והן לניהולה כל עוד היא נמשכת.

מושגי יסוד בנאמנות ובמיסוי נאמנויות

לנאמנות מטרות שונות ומגוונות, ביניהן דאגה לאנשים מוגבלים, חולים ופסולי דין, הגנה על הנכסים מפני תביעות נושים ותכנון מס. קיימים 3 שחקנים במוסד הנאמנות:

"יוצר" אדם שהקנה לנאמן נכס, במישרין או בעקיפין.
"נאמן"אדם שהוקנו לו נכסים, הכנסות מנכסים, או שהוא מחזיק בנכסים בנאמנות.
"נהנה" – מי שזכאי ליהנות מנכסי הנאמן או מהכנסת הנאמן, במישרין או בעקיפין.

סיווגים מרכזיים, סיווגי משנה והבחנות נוספים בין נאמנויות שונות

א. נאמנות תושבי ישראל
ב. נאמנות נהנה תושב ישראל.
ג. נאמנות תושבי חוץ.
ד. נאמנות נהנה תושב חוץ.
ה. נאמנות על פי צוואה.

שימו לב

חלה חובת דיווח על נאמנויות, גם כאלו שנפתחו בחו"ל. אי דיווח לרשויות המס במקרה שחלה חובת דיווח מהווה עבירה פלילית.

כפי שניתן להבין, הנושא סבוך ומורכב מכדי להציג אותו במסגרת זו, וכל סיווג מתפצל בחוק למקרים שונים שלהם דין שונה. בחרנו לציין כאן קטגוריות השתייכות ומושגים נפוצים, ונשמח להרחיב בשיחה ולבחון תחת איזו הגדרה עונה המקרה האישי שלכם ולהציע פתרון מיטבי.