השינויים בחוקי המס מתרחשים כל העת ומחייבים כל בעל עסק/חברה/מנכ"ל להיות מעודכנים בכל פרט – גדול וקטן.

כמומחים בתחום, שמנו לנו ליעד להיות מעודכנים בכל חקיקה חדשה ו/או שינוי חקיקה רלוונטית ולעדכן את לקוחותינו בהתאם, כך שיוכלו להתארגן ולעמוד בדרישות החוק החדש ולנצל את ההטבות הנגזרות ממנו.

משרדנו כולל צוות מקצועי של רואי חשבון ויועצי מס שעוקבים באופן רציף אחר שינויים בחוקי המס, בדיני עבודה, בחוקים רלוונטיים נוספים, בפסיקה ובהנחיות מקצועיות שונות המשפיעים על אופי הפעילות וההתנהלות של עצמאים, עסקים וחברות.

מדי חודש מופץ מבזק עדכונים לכלל אנשי המשרד וללקוחות שלנו. מעבר לכך, הצוות המקצועי מעדכן באופן שוטף את כל היועצים שלנו, כדי לוודא שכל לקוח עומד בהוראות החוקים וכדי למקסם את תכנוני המס במסגרת החוק המעודכן ולנצל את כל הטבות המס הנגזרות מהשינוי.

למה כל כך חשוב להישאר עם האצבע על הדופק?

"אי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש" – עיקרון זה משפיע על כל אחד מאזרחי המדינה. המשמעות היא שעל כל אחד מאיתנו, הן אנשי מקצוע והן בעלי עסקים ומנהלי חברות, מוטלת האחריות להתעדכן בחוק. אם איננו נוהגים כך, אנו מסתכנים באי מילוי הוראותיו. כך, למשל, אנו עלולים לפספס חובת דיווח או להתנהל באופן לא חוקי עם העסקים שאנו עושים בארץ ובחו"ל.

עיקרון זה חשוב שבעתיים בתחום המיסוי המורכב והדינמי במיוחד, ובפרט לאור סעיף 2 לפקודת מס הכנסה שמגדיר את שיטת החיוב במס כאישית וגיאוגרפית. המשמעות היא שכל הכנסה אשר צמחה לתושב ישראל, בין אם בחו"ל ובין אם בארץ, חייבת בתשלום מס בישראל. אי מילוי החובות הנגזרות מכך עלול לגרור השלכות כלכליות משמעותיות ואף פליליות.

סעיף 2 לפקודת מס הכנסה:

"מס הכנסה יהא משתלם …לכל שנת מס, בשיעורים המפורטים להלן, על הכנסתו של אדם תושב ישראל שהופקה או שנצמחה בישראל או מחוץ לישראל ועל הכנסתו של אדם תושב חוץ שהופקה או שנצמחה בישראל…"