במסגרת משרד רואי החשבון "תמיר סער ושות'", המנוהל כישות משפטית נפרדת מ"סער & סורי" ופועל במקביל אליה, אנחנו מלווים עסקים וחברות בכל צורכי ראיית החשבון השוטפים והשנתיים.

אנו שואפים למזער ללקוחותינו סיכונים הנוצרים בעקבות התנהלויות עסקיות מסוימות, ובמקביל למקסם את הטבות המס ואת התוצאות העסקיות.

אנו גאים לסייע ללקוחות ממגוון מגזרים במשק, ביניהם נדל"ן, הייטק, ביוטק, תיירות, תשתיות,ומיני מקצועות חופשיים.

לשם כך צברנו ידע וניסיון רב, שמיתרגם לשלושה עקרונות מנחים בפעילותינו:

 1. הצוות שלנו מתמחה בכללי החשבונאות הישראליים, האמריקאים (US, GAAP) והבינלאומיים (IFRS) כפי שאלו חלים על חברות פרטיות, ציבוריות וממשלתיות, עצמאים, שותפויות,מוסדות ציבור, רשויות מקומיות, בעלי מניות, מלכ"רים ועמותות. חברי הצוות מגיעים מתחומים מקצועיים שונים ובכך יוצרים סינרגיה אמיתית לטובת הלקוחות.
 2. אנו מאמינים בבחינה הוליסטית של צורכי העסק, במבט צופה עתיד ולטווח ארוך. זאת לעומת הגישה המסורתית שהתייחסה להיסטוריה העסקית בלבד. חשוב לנו להכיר לעומק את העולם העסקי של לקוחותינו -את ההיסטוריה כמו גם את היעדים -כדי שנוכל להתאים את הפתרונות היעילים ביותר לאתגרים הקיימים. לשם כך אנו מקיימים עם לקוחותינו פגישות שוטפות במהלך השנה ומספקים הסברים ופתרונות בזמן אמת.
 3. אנו דוגלים בהנגשת עולם החשבונאות המורכב ללקוחותינו, ללא תלות בתחום המקצועי ולעולם התוכן שממנו הם מגיעים.

השירותים החשבונאיים המרכזיים:

 1. הכנת דוחות מבוקרים לחברות ציבוריות, פרטיות, מלכ"רים וגופים נוספים.
 2. סקירת דוחות רבעוניים.
 3. הערכות מצב כלכליות.
 4. סקירות אנליטיות של העסק על פני השניםעברו -מתוך מטרה להשתמש בידע לצורך קבלת החלטות עתידיות.
 5. הכנת נתונים לצורך קבלת הלוואות בבנק, מענקים מרשויות ממשלתיות ועוד.
 6. הכנת תזרימי מזומנים.
 7. ניתוח שוטף של רווחיות ותזרים מזומנים – ישיבות רבעוניות עם הנהלת החברה ומעקב רבעוני של הנתונים הכספיים של החברה.
 8. הכנת דוחות אישיים לבעלי המניות של החברה.
 9. דוחות מבוקרים בשפה האנגלית.