ההחלטה לחזור לישראל היא מורכבת ובבסיסה שיקולים רבים, ביניהם השלכות המס. כדי להיערך בהתאם, חשוב לדעת מראש מה הזכויות והחובות שנוצרות בעקבות החזרה כלפי רשות המיסים בישראל. משרד סער & סורי פתרונות מיסוי מלווה תושבים חוזרים החייבים בהגשת דוח אישי לתושב חוזר ותיק.

מיהו תושב חוזר ותיק?

תושב חוזר ותיק הוא אדם ששב לישראל לאחר ששהה בחו"ל תקופה רצופה של לפחות 10 שנים. מי ששב בשנים 2008 ,2007 ו-2009 ייחשב גם הוא כתושב חוזר ותיק אם היה תושב חוץ לפי הגדרות החוק במשך חמש שנים רצופות לפחות (במקום 10 שנים).

הקלות במס לתושב חוזר ותיק

תושב חוזר ותיק זכאי לפטור ממס על כלל הכנסותיו שהופקו מחוץ לישראל במשך 10 שנים החל מהמועד שבו חזר לישראל.

במקרים שבהם אותו תושב חוזר הפיק הכנסה מ'פעילות מעורבת', כלומר מפעילות שחלקה בוצעה בישראל וחלקה בחו"ל, יוכל לקבל פטור ממס על חלק מההכנסה שהופקה בחו"ל. על החלק שהופק בישראל לא יחול הפטור והוא יחויב במס. מקרה נפוץ בהקשר זה הוא כשתושב חוזר ותיק מבצע חלק מעבודתו (כשכיר או כעצמאי) בישראל וחלק במדינה אחרת. לפי החוק, אדם כזה רשאי לערוך חישוב מס יחסי לפי ימי העסקים שבהם שהה מחוץ לישראל (ביחס לכלל ימי העסקים בשנה). חשוב להדגיש כי במניין ימי העסקים לא יילקחו בחשבון חופשות ונסיעות פרטיות.

תושב חוזר ותיק החייב להגיש דוח אישי למס הכנסה בישראל רשאי שלא לדווח על הכנסותיו המופקות בחו"ל מעצם היותן פטורות ממס. בנוסף, באם נדרש להגיש הצהרת הון, גם כאן לא תחול עליו חובת דיווח על נכסים ורכוש המצויים מחוץ לישראל. החוק חל על תושבים שחזרו לישראל החל מ- 1.1.2007.

מהי שנת הסתגלות?

שנת הסתגלות מעניקה לתושב חוזר ותיק [בסדר עכשיו?] את האפשרות להמשיך ולהיחשב תושב חוץ למשך שנה אחת ממועד חזרתו. על מנת ליהנות מהטבה זאת על התושב החוזר להודיע למשרד הקליטה על כוונתו ליישם מנגנון זה בתוך 90 יום מיום הגעתו לישראל.

החלטת לשוב ארצה? קריטי להתייעץ עם מומחים בתחום שיפרסו את קשת הזכויות והחובות הנגזרות מהנסיבות. נשמח לסייע בכל הנדרש וללוות אתכם במסע הבירוקרטי חזרה הביתה.