העניין הגובר במסחר במטבעות וירטואליים כדוגמת ביטקוין, איתוריום ואחרים בשנים האחרונות, ובעיקר בשנת 2017 גרר אי ודאות מאוד גדולה בנוגע לאופן מיסוי העסקאות במטבע וירטואלי, אם בכלל.

ממש לפני תום שנת 2017 במסגרת "עמדות חייבות בדיווח" (ראה התייחסות למושג זה בסוף החוזר) שילבה רשות המיסים, עמדה שמספרה 32/2017 "מיסוי מטבעות וירטואליים" –העמדה קובעת בצורה נחרצת כי המטבע הוירטואלי הינו "נכס"  וכל פעולת מכירה שתעשה בו מחייבת דיווח ותשלום מס כרווח הון – תוך 30 ימים ממועד העסקה.

באותה נשימה מציינת רשות המיסים כי, אם הפעילות במטבעות הנ"ל מגיעה לכדי עסק, הרי שההכנסות יהיו חייבות במס בשעורים רגילים המוטלים על כל עסק . טענה כנ"ל עלולה להישמע בעיקר אצל מי שמספר פעולות הקניה והמכירה הוא רב , אבל לא רק – נקבעו בפסיקה מספר קריטריונים הקובעים מתי פעילות מגיעה לכדי עסק , מלבד ההיקף גם הבקיאות, צורת מימון הפעילות ועוד  .

דבר נוסף  חשוב – רשות המיסים אינה רואה במטבע הווירטואלי מטבע חוץ (כדוגמת דולר, אירו וכד') אלא נכס ולכן עליית הערך שלו לא תיחשב כהפרשי שער או הפרשי הצמדה .כידוע, ליחיד יש פטור ממס על הפרשי שער ומהסיבה הזאת הרשות התעקשה שהמטבעות הווירטואליים לא יחשבו כמטבע.

נושא המטבעות הווירטואליים עולה היום בכל מדינה ומדינה , קיימות מדינות (בודדות) שכבר מכירות בהן כאמצעי תשלום ומתייחסות למטבעות הווירטואליים ככסף , אנו מאמינים שככל שהתחום יתפוס תאוצה מדינת ישראל  לא תוכל להתעלם מכך , אך בשלב הזה זאת עמדת רשות המיסים וזה מחייב את התייחסותנו כולנו.

חשוב לציין כי, מבחינת רשות המיסים חובת הדיווח אינה מעכשיו ואילך, אלא מאז ומתמיד ולכן כל מי שסחר במטבעות ווירטואליים בשנים האחרונות מחויב מבחינת רשות המיסים לדווח על כלל עסקאותיו מאז ומתמיד.

בהקשר הזה כדאי לציין את נוהל הגילוי מרצון שפורסם בחודש דצמבר 2017, המאפשר לפנות לרשות המיסים באופן אנונימי במהלך כל שנת 2018, ולהגיע עימם להסדרי מס גם בנוגע למטבעות הווירטואליים.

כאמור עמדתה של רשות המיסים הוצגה  כ"עמדה חייבת בדיווח" , עמדות חייבות בדיווח הינן עמדות המפורסמות על ידי רשות המיסים בכל שנה ושנה , בפרסום העמדות הנ"ל רשות המיסים למעשה קובעת את עמדתה לגבי מה ואיך צריך לדווח בסוגיות ספציפיות , אם הנישום החליט לפעול אחרת מהעמדה החייבת בדיווח , כל עוד החלטתו גרמה לו לחסכון מס של למעלה מחמישה מיליון ₪ בשנה ו/או חסכון של עשרה מיליון ₪ על פני ארבע שנים , הוא חייב לדווח כי נקט בעמדה שונה.

 

אנו ממליצים  גם למי שלא הגיע לתקרות הנ"ל ולא מחויב לדווח במידה ופעל אחרת מעמדתה של רשות המיסים, להתייחס לחוזר זה בכובד ראש  – נכון להיום עמדת רשות המיסים היא כי קיימת חובת דיווח על העסקאות במטבעות ווירטואליים.

 

אנו לרשותכם במידה ויש שאלות ו/או הערות וכן בהצעות לדרכי פעולה אפשריות בעתיד.