יש לכם חשבון בנק בחו"ל או הכנסות מחו"ל שלא דווחו? חלון ההזדמנויות  לדווח בצורה אנונימית, לשלם את המס ולקבל חסינות פלילית – ייסגר בסוף שנת 2018

כזכור רשות המסים פרסמה נוהל מעודכן להליך גילוי מרצון כהוראת שעה , על פיו ניתן לדווח עד ליום 31.12.2019  על הכנסות שהיו לכם בחו"ל ולהנות מחסינות פלילית  .

במסגרת הוראת השעה קיימת אפשרות לבצע מסלול גילוי מרצון אנונימי , מסלול זה אפשרי אך ורק עד ליום 31.12.2018  , ולכן מי שרוצה ליישם את הוראות הנוהל ולדווח בצורה אנונימית על הכנסותיו בחו"ל שלא דווחו עד היום חייב להזדרז – חלון ההזדמנויות נסגר , החל מינואר 2019 ניתן יהיה ליישם אך ורק את ההליך הרגיל הגלוי לעין.

 במסגרת זאת אנו מבקשים להדגיש גם את התייחסות שלטונות מס הכנסה למטבעות הוירטואליים – שלטונות מס הכנסה פרסמו "עמדה  חייבת בדיווח " על פיה מי שסוחר במטבעות וירטואליים חייב בדיווח למס הכנסה- הם אינם נחשבים כסף, אלא נכסים כדוגמת ניירות ערך – ולכן כל פעולת מכירה של מטבע וירטואלי מחייבת דיווח ותשלום (אם יש רווח) למס הכנסה , מי שמחזיק או החזיק ברשותו במהלך השנים מטבעות וירטואליים וביצע  פעולות מכירה חייב לראות את עצמו כמי שכדאי לו לפעול לפי נוהל גילוי מרצון ולדווח על הכנסותיו – אחרת הוא מסתכן בהליכים פליליים נגדו בדיוק כמו מי שיש לו כספים או נכסים מוחשיים .

 במסגרת הנוהל המעודכן מפורטים התנאים להליך הגילוי מרצון, אופן החלתו, פירוט הדרך להגיש בקשה אנונימית, מסלול מקוצר לטיפול בבקשות לגילוי מרצון שההון הנכלל בגדרן אינו עולה על 2 מיליון ש"ח וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ש"ח בשנות הדיווח, סייגים לגבי קיזוז הפסדים ושימוש בזיכויים וכן סייגים לחסינות המוקנית מפני הליך פלילי.

 להלן עיקרי החוזר ששלחנו לפני כשנה בנוגע לנוהל גילוי מרצון :

 מה הוא נוהל גילוי מרצון ולמי הוא מיועד ?

אדם המחזיק בחשבונות בנק בחו"ל או הפיק הכנסות מחוץ לישראל ולא דיווח עליהן עד היום, יוכל לדווח עליהם ולשלם את המס הנגזר מהן ויקבל חסינות פלילית. כל זאת, במידה ויעמוד בתנאים מסוימים, בין היתר, שהגילוי נעשה בתום לב וכי במועד הפניה לא נערכת ביקורת או חקירה ברשות המיסים בענייני הפונה. להגשת הבקשה לגילוי מספר יתרונות ביניהם חסינות פלילית, כלומר, לא תפתח נגד הפונה חקירה פלילית בדבר ההכנסות שלא דווחו והאפשרות להביא את הכספים בחו"ל לארץ, דבר שעד לגילוי לא היה ניתן לעשותו.

מסלולי הדיווח במסגרת הנוהל לגילוי מרצון :

  • מסלול מקוצר- ניתן לגשת למסלול זה כאשר סך ההון המוסדר אינו עולה על 2 מיליון ₪ וההכנסה החייבת דהיינו ,הרווח שיתחייב במס, אינו עולה על חצי מיליון ₪.
  • מסלול אנונימי- במסלול זה יועץ המס המייצג יכול להגיש בשלב ראשוני בקשה לגילוי מרצון ללא פרטי המדווח, ורק לאחר הגעה להסכם עם פקיד השומה (משרד מס הכנסה שמונה כאחראי לטיפול בבקשה ע"י סמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין ברשות המיסים) ימסרו כל פרטי המדווח והבקשה תועבר לוועדה לאישור.
  • מסלול הרגיל- במסלול זה הבקשה לגילוי מוגשת עם פרטים מלאים של הפונה ובצרוף כלל ההכנסות שלא דווחו למחלקת חקירות. לאחר בדיקת הוועדה באם הפונה עומד בתנאים של הגילוי הוא מופנה לגורם המטפל לצורך המשך טיפול.

 

סייגים לאחריות הפלילית :

אדם זכאי ליהנות מהליך גילוי מרצון פעם אחת בלבד.

הנוהל לא יחול על הכנסות שמקורן בפעילות לא חוקית  ורק לגבי מידע שנמסר במסגרת הליך הגילוי.

החסינות הפלילית איננה טוטלית, ולכן לא תחול במקרים מסוימים .

 

הוראת שעה זו, הינה הדרך היחידה שתבטיח לכם חסינות פלילית וכל זאת במטרה שתוכלו להשתמש בכספים שלכם ולהביאם לארץ, מה שלא יכולתם לעשות עד היום!

האפשרות לבצע נוהל גילוי אנונימי מאפשר לכם לא להיחשף עד לרגע בו מוסכם  עם שלטונות מס הכנסה סכום המס אותו הנכם נדרשים לשלם , עד לשלב זה מס הכנסה לא יודע במי מדובר ולכן אם הנכם מתכוונים לבצע הליך של גילוי מרצון , כדאי לבצע אותו בצורה אנונימית , כך שחבל להתמהמה יש רק עד לסוף שנת 2018 לבצע זאת.

 

המאמר אינו תחליף לייעוץ מקצועי ספציפי, ולכן אנו ממליצים במידה והנכם שוקלים לגשת להליך של גילוי מרצון, אנא פנו אלינו ליעוץ פרטני.

 לנוהל המלא יש ניתן להיכנס בקישור הבא :

 https://www.keren-law.co.il/voluntary_disclosure_procedure.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

בכבוד רב

סער את סורי פתרונות מיסוי בע"מ.