יש לכם חשבון בנק בחו”ל או הכנסות מחו”ל שלא דווחו? חלון ההזדמנויות לדווח, לשלם את המס ולקבל חסינות פלילית – ייסגר בסוף שנת 2019

מה הוא נוהל גילוי מרצון ולמי הוא מיועד ?

אם אתם מחזיקים בחשבונות בנק בחו”ל או הפקתם הכנסות מחוץ לישראל ולא דיווחם עליהן עד היום, תוכלו לדווח עליהם ולשלם את המס הנגזר מהן ולקבל חסינות פלילית. כל זאת, במידה ותעמודו בתנאים מסוימים, בין היתר, שהגילוי נעשה בתום לב וכי במועד הפניה לא נערכת ביקורת או חקירה ברשות המיסים בעניינכם. להגשת הבקשה לגילוי מספר יתרונות ביניהם חסינות פלילית, כלומר, לא תפתח נגדכם חקירה פלילית בדבר ההכנסות שלא דווחו והאפשרות להביא את הכספים בחו”ל לארץ, דבר שעד לגילוי לא היה ניתן לעשותו.

מסלולי הדיווח במסגרת הנוהל לגילוי מרצון :

מסלול מקוצר- ניתן לגשת למסלול זה כאשר סך ההון המוסדר אינו עולה על 2 מיליון ₪ וההכנסה החייבת דהיינו ,הרווח שיתחייב במס, אינו עולה על חצי מיליון ₪.

מסלול הרגיל- במסלול זה הבקשה לגילוי מוגשת עם פרטים מלאים של הפונה ובצרוף כלל ההכנסות שלא דווחו למחלקת חקירות. לאחר בדיקת הוועדה באם הפונה עומד בתנאים של הגילוי הוא מופנה לגורם המטפל לצורך המשך טיפול.

כיום קיימים מספר הסכמים בין מדינות לחילופי מידע שמטרתם למנוע העלמת מס והתחמקות מדיווח, לדוגמא :

הסכם ה-FATCA בין ישראל ורשות המס בארה"ב:
בהתאם להסכם בין-מדינתי זה,מתבצעת העברה אוטומטית ושיטתית של מידע אודות תושבי ישראל וארה"ב המחזיקים בחשבונות בנק במדינה הזרה.  מידע זה מוזרם ממוסדות פיננסיים כגון בנקים וחברות השקעות היישר אל רשות המיסים בארה"ב (IRS).

דוגמא נוספת – רשות המיסים הרחיבה את העברת המידע והחל משנת 2019 קיים מנגנון נוסף – CRS (Common reporting standard) המיועד לאיסוף מידע אודות חשבונות פיננסיים לצורך חילופי מידע למטרת אכיפת מס בין מדינות ולא רק בארה"ב אלה בין מספר רב של מדינות כ- 100 ביניהן שוויץ , איטליה, ספרד, פורטוגל, רומניה, רומניה צרפת ועוד.

 במסגרת זאת אנו מבקשים להדגיש גם את התייחסות שלטונות מס הכנסה למטבעות הוירטואליים – שלטונות מס הכנסה פרסמו “עמדה  חייבת בדיווח ” על פיה מי שסוחר במטבעות וירטואליים חייב בדיווח למס הכנסה- הם אינם נחשבים ככסף, אלא נכסים כדוגמת ניירות ערך – ולכן כל פעולת מכירה של מטבע וירטואלי מחייבת דיווח ותשלום (אם יש רווח) למס הכנסה , מי שמחזיק או החזיק ברשותו במהלך השנים מטבעות וירטואליים וביצע  פעולות מכירה חייב לראות את עצמו כמי שכדאי לו לפעול לפי נוהל גילוי מרצון ולדווח על הכנסותיו – אחרת הוא מסתכן בהליכים פליליים נגדו בדיוק כמו מי שיש לו כספים או נכסים מוחשיים .

בשורה התחתונה, אם אתם מחזיקים בחשבון בנק בחו"ל מבלי שדיווחתם עליו, זאת ההזדמנות האחרונה לעשות זאת מבלי שיוגש נגדכם כתב אישום פלילי!

הכתוב במאמר זה אינו תחליף לייעוץ מקצועי ספציפי. אם הנך שוקל לגשת להליך של גילוי מרצון, מומלץ להתייעץ עמנו לפני כל פעולה.