ביום 27.1.2020 ניתן פסק דין "רפאל נחושתן ו-49 אחרים נגד המוסד לביטוח לאומי" בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בו נקבע כי בעלי מניות בחברות משפחתיות, יהיו חייבים בדמי ביטוח לאומי על הכנסתם מהחברה המשפחתית, ואף אם מדובר בהכנסות פאסיביות שאם היו מתקבלות אצל יחיד הן היו פטורות מדמי ביטוח.

רקע:

המוסד לביטוח לאומי הוציא בשנים 2009-2013 חיובים לבעלי מניות בחברות משפחתיות מכוח סעיף 373א לחוק הביטוח הלאומי הקובע כי הכנסות שמקבל יחיד מחברה משפחתית חייבות בדמי ביטוח לאומי.

בוצעה פנייה על ידי לא מעט מבוטחים למחלקה המקצועית של המוסד לביטוח לאומי לבטל חיובים אלה בטענה שחלק מהחיובים כללו חיוב בגין הכנסות פאסיביות (לדוגמה דיבידנד מני"ע וריבית מאג"ח) שהתקבלו מהחברה המשפחתית, והכנסות כנ"ל  פטורות מדמי ביטוח בהתאם לסעיף 350א לחוק.

הטענה של הפונים היתה שההכנסה מועברת ליחיד, כך שאם יחיד פטור על הכנסות כנ"ל בהתאם לסעיף 350א לחוק, גם הכנסות כנ"ל המועברות מהחברה המשפחתית זכאיות לפטור.

המחלקה המקצועית של הביטוח הלאומי, קיבלה את הטענה על פיה הכנסות הפטורות בהתאם לסעיף 350א יהיו פטורות גם אם הן הועברו ליחיד מהחברה המשפחתית שבבעלותו, אך הוציאה הנחייה לעובדיה כי ההנחיה תקפה החל משנת 2014, ולכן החיובים בגין השנים המוקדמות נותרו בעינם.

בגין החיובים הגישו כ-50 מבוטחים ערעור לבית הדין לעבודה, ולטעמנו בהפתעה מוחלטת בית הדין לעבודה קבע כי צדק המוסד לביטוח לאומי והוא פעל כדין כאשר חייב את בעלי המניות בחברות משפחתיות בדמי ביטוח.

לפי הבנתנו, הפסיקה הבאה בין היתר מכיוון שהשופטת פירשה את סעיף 373א כעומד בפני עצמו, בסעיף כתוב שהכנסה מחברה משפחתית חייבת בדמי ביטוח לאומי, ללא כל התייחסות לסוג ההכנסה, בעוד שסעיף 350א (סעיף הפטור), אינו מתייחס כלל להכנסות מועברות מחברה משפחתית.

השופטת פסקה גם שלאור השתלשלות האירועים, המוסד לביטוח הלאומי לא ידרוש מהמבוטחים דמי ביטוח לאומי בגין השנים 2014-2017, אלא אך ורק החל משנת 2018.

אנו יודעים שלפחות חלק מהמערערים מתכוונים לפנות ולערער לבית הדין הארצי לעבודה, והמוסד לביטוח לאומי העניק דחייה בחיובים עד הגשת הערעור, אבל לדעתנו צריך להיערך למצב שהפסיקה תישאר על כנה, דבר שהופך את הפעילות במסגרת חברה משפחתית  לכדאית הרבה פחות, אם בכלל.

אנו נעדכן אתכם בהתפתחויות אם יהיו, אבל נכון להיום אנו ממליצים כי תתייעצו עמנו האם כדאי לשנות את מבנה הפעילות שלכם.

אנו לרשותכם בכל שאלה ושאלה.