הפסדים שוטפים מניירות ערך בחו"ל והפסדים מ- LLC – האם הולכים לאיבוד?

הפסדים שוטפים מניירות ערך בחו"ל והפסדים מ- LLC – האם […]