ראיית חשבון

הנה"ח בעברית ואנגלית

פתיחת תיקים ברשויות

הכנת דוח אישי למס הכנסה

הכנת הצהרת הון

הערכות מצב

ייצוג ברשויות המס, לרבות ייצוג בדיונים